افزایش تورم در عربستان

[ad_1]

شاخص تورم ماه مارس عربستان تا ۱.۵ درصد بالا آمد.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه مارس به ۱.۵ درصد رسید که ۰.۳ درصد بیشتر از رقم بازه مشابه منتهی به ماه قبل و بالاترین تورم ثبت شده ۱۸ ماه اخیر این کشور بوده است.

در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۳.۹ درصد بوده است و پس از این بخش، حمل و نقل با ۳.۷ درصد و آموزش با ۱.۵ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به لوازم منزل با منفی ۰.۵ درصد بوده است و پس از این بخش، ارتباطات با منفی ۰.۴ درصد و لباس با ۰.۳ درصد قرار دارند.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم عربستان در ماه مارس ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط نرخ تورم عربستان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۴۶ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ با منفی ۲.۲ درصد بوده است.

از سوی دیگر متوسط تورم در دوازده ماه منتهی به مارس در دیگر کشور عربی یعنی کویت به ۱.۸ درصد افزایش یافت که ۰.۲ درصد بیشتر از تورم ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل بوده است.

در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش حمل و نقل با ۴.۴ درصد بوده است و پس از این بخش، آموزش با ۳.۹ درصد و فرهنگ و آموزش با ۳.۳ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به لوازم منزل با منفی ۰.۹ درصد بوده است.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم کویت در ماه مارس ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط نرخ تورم کویت در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۸۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به اوت ۲۰۰۸ با ۱۱.۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۹۸ با منفی ۱.۱۵ درصد بوده است.

[ad_2]

Source link