اصول اولیه داخلی بیمه دریایی

[ad_1]

مفهوم دریایی بیمه نیز سرچشمه با بیمه خود را. کسب و کار متوجه شدم که اقیانوس بیمه دریایی را پوشش می دهد تنها برای ضرر و زیان کالاهای و محصولات در هنگام حمل و نقل بودن آب محدود به عروق و این کالا هنوز هم نیاز به محافظت از لحاظ مالی پس از offloaded: تا رسیدن به مقصد نهایی خود را.

بنابراین روند “دریایی داخلی بیمه” آغاز شد برای محافظت از کالا را در حالی که آنها به طور موقت ذخیره شده در انبارها و حمل و نقل بر روی زمین است. ایده اصلی این است برای محافظت از حمل و نقل از تمام انواع حمل و نقل خطرات و نه فقط زمانی که بیش از اقیانوس.

دریایی داخلی بیمه حمل و نقل ضرر و زیان برای کسب و کار در زنجیره تامین بخش و هر کسی به طور کلی که نیاز به حمل و نقل کالا از یک مقصد دیگر.

داخلی بیمه دریایی را پوشش می دهد هر گونه اموال است که در حمل و نقل که شامل موارد زیر است:

1. حمل و نقل از تولید کننده و یا تامین کننده به خریدار

2. محموله از انبار به خرده فروشان و فروشندگان

3. دارایی است که در مسیر خود را برای نمایشگاه یا کنوانسیون

4. تجهیزات تخصصی از صنایع مختلف از جمله پزشکی تجهیزات نفت و گاز تجهیزات ساخت و ساز و غیره.

خواص هستند که به نحوی درگیر در ارتباطات و حمل و نقل مانند پل wharves خطوط انتقال و برج های بیمه داخلی با استفاده از بیمه دریایی.

اموال منقول و تجهیزات

تمامی این تجهیزات است که انتقال از یک مکان به مکان دیگر (به جز مجوز وسایل نقلیه) دروغ در این دسته از اموال منقول. آن را پوشش می دهد برای چنین ضرر و زیان بدون در نظر گرفتن محل در زمانی که خسارت شدند و پایدار. تجاری داخلی سیاست مورد نیاز خواهد بود برای استفاده از خواص در کسب و کار که در آن قرار دارد دور از محل پس استاندارد تجاری سیاست را تنها محدود پوشش در این زمینه است.

ملک تجاری شناور

این پوشش خسارت پایدار تجهیزات و اشیاء دیگر از اهمیت به کسب و کار هستند که در حال حاضر در یک مکان. متعددی وجود دارد که عملیات تجاری که ارائه خدمات تلفن همراه در مکان های مختلف. اگر شما یک کسب و کار و سپس شما ممکن است نیاز به ملک تجاری شناور بیمه. ماهیت چنین سیاست هایی متفاوت از یک کسب و کار را به دیگری.

ضامن و متعهد را پوشش

دریایی داخلی بیمه نیز پوشش خسارت پایدار توسط فرد دیگری اشیاء در اختیار شما. هر کسی که به طور موقت در اختیار داشتن اموال شخص دیگری به نام ضامن و متعهد. Bailees ممکن است تهیه یک سیاست برای پوشش ضرر و زیان در اختیار خود را برای غلبه بر تعهدات قانونی به صاحبان اصلی اگر ملک است که صدمه از دست رفته و یا سرقت رفته است.

شخصی داخلی بیمه دریایی

این نوع از بیمه را فراهم می کند حفاظت از وسایل شخصی خود را بدون در نظر گرفتن این واقعیت است که آنها در حمل و نقل یا نه. سیاست صاحب خانه خود را می تواند شامل گسترش دریایی داخلی پوشش برای محافظت از سرمایه گذاری خود را در مواردی مانند نقره طلا و جواهر, کامپیوتر و لوازم جانبی دوربین های دیجیتال و غیره. به منظور برای این اشیاء واجد شرایط آنها باید قابل حمل و باید یک مقدار بالا.

داخلی بیمه دریایی است یک راه عالی برای ارائه امنیت به اموال نهفته است که در خارج از محدوده محل ثابت به دلیل آن به شرح زیر بیمه اموال آنها به عنوان حرکت به محل دیگری است.

[ad_2]