از ویژگی های تجهیزات پزشکی و تغذیه

[ad_1]

جدا از عملکرد خود اعم از تجهیزات پزشکی می تواند کارآمد یا نه همچنین ارتباط با منبع قدرت است. کیفیت منبع قدرت تأثیر مستقیمی در ثبات و قابلیت اطمینان این دستگاه است. کیفیت پایین حتی می تواند باعث پزشکی, حوادث و اقتصادی از دست دادن. یکپارچه منابع قدرت مورد استفاده بسیاری که خروجی های مختلف ولتاژ از طریق یکپارچه مبدل. یکپارچه نوع دارای مزایای بسیاری از جمله هزینه پایین و بهره وری بالا تطبیقی ولتاژ خروجی کم سر و صدا و پویا پاسخ. برخی از مشکلات باید در نظر گرفته شود در هنگام انتخاب منبع تغذیه طرح مانند ایمنی انزوا سازگاری و ضد تداخل.

ایمنی و انزوا هستند و دو ویژگی اصلی پزشکی تغذیه است که آن را متفاوت از کسب و کار منبع تغذیه. بسیاری از تجهیزات پزشکی نصب شده در نزدیکی بیمار و اپراتور; بنابراین پوسته های خود را به راحتی لمس می شود. مشکلات پوسته بسیار خطرناک خواهند بود.

سازگاری و ضد دخالت منبع تغذیه باید در نظر گرفته شود از بسیاری از جنبه های مانند طراحی سپر گواهینامه نرم افزار خاص و قیمت. اولا پزشکی تغذیه باید انتخاب محصول نام تجاری معروف است که می تواند تضمین کیفیت طراحی و صنایع دستی. در مرحله دوم برای کنترل تابش ساطع شده از منبع تغذیه محافظ آهنربا درست است که بهترین راه است. ثالثا بسیاری از تجهیزات پزشکی باید به تصویب آزمون سازگاری و ضد استنتاج مانند FCC-B و CISPR22-B. دستگاه که گذشت آزمون هیچ نفوذ به دیگر اجزای الکتریکی. چهارم بسیاری از یکپارچه منابع تغذیه دارای خروجی استاندارد اگر چه برخی می تواند انطباق با قدرت خروجی با اتصال خارج از مدار است. تطبیقی محدوده کوچک است و قدرت خروجی پایدار نیست به اندازه کافی. پنجم این رقابت ها در تجهیزات پزشکی بازار می شود شدید امروزه به خصوص خانواده دستگاه. که بخش مهمی از دستگاه, قیمت منبع تغذیه باید رقابتی است. مرتبط با مدار مجتمع است KA7808.

[ad_2]