آیا می‌دانید درآمد یک کودک کار در مناطق شمالی شهر تهران چقدر است؟

[ad_1]

کودکان کار این روزها در تمامی سطح شهر دیده می شوند. کودکانی که سر چهارراه‌ها یا شیشه پاک می کنند و یا گل می فروشند. آیا می‌دانید درآمد یک کودک کار در مناطق شمالی شهر تهران چقدر است؟

[ad_2]

Source link