آنچه که صورتحساب های پزشکی?

[ad_1]

سابقه و هدف:

با توجه به مقاله منتشر شده توسط BLS (اداره آمار نیروی کار وزارت کار) پیش بینی شده گزارش نشان می دهد که 3 میلیون شغل ایجاد خواهد شد از طریق 2016 در صنعت بهداشت و درمان و سیستم مدیریت محتوا (Centers for Medicare & Medicaid Services) اعلام کرد که بیمه بهداشت و درمان روند بیش از 5 میلیون ادعای پرداخت در ایالات متحده و یک صورتحساب های پزشکی متخصص خود را تضمین ارائه دهنده موفق پردازش این ادعا با دقت به طوری که ارائه دهنده می تواند مطلوب بازپرداخت.

آنچه که صورتحساب های پزشکی:

صورتحساب های پزشکی است که روند انجام و حفظ و نگهداری روز به روز معاملات برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی. به عبارت دیگر حسابداری و مدیریت پزشکی است که روند صدور صورت حساب شرکت های بیمه و بیماران برای خدمات ارائه شده توسط دکتر و یا سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی به منظور پرداخت و حفظ سوابق خود را.

حسابداری و مدیریت پزشکی خدمات شامل:

حسابداری و مدیریت پزشکی شامل مدیریت اطلاعات بیمار و حفظ اطلاعات خود را امن با توجه به HIPAA (بهداشت و درمان بیمه حمل و پاسخگویی به قانون) انطباق که مجموعه استانداردهای ملی برای امنیت و محرمانه بودن پرونده بیمار. این یک موقعیت کلیدی را در آنجا به موفقیت مالی نگران است چرا که این موقعیت شامل ادعای پردازش به شرکت های بیمه و بیماران است که می توانید ارائه دهنده خدمات پرداخت برای ارائه خدمات و همچنین تنظیم و ارسال مجدد ادعا می کند به منظور دریافت ممکن است بهترین مجموعه برای خدمات و حفظ پیری از ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی با توجه به استاندارد صنعت. آن را نیز شامل محرومیت مدیریت برای شناسایی مناطق مشکل در ادعای پردازش و جلوگیری از تاخیر در پرداخت برای اطمینان از مجموعه ای از تمام مطالبات و موفق پردازش می کند.

برای حفظ ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی به روز رسانی خود را, مالی, پزشکی billers نیز کامپایل انواع گزارش های مالی و خلاصه نشان می دهد که درآمد حاصل از ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی همراه با برنامه ریزی برای آینده برنامه ریزی. با استفاده از این گزارش های ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی می تواند در بهبود اثربخشی عملیات کسب و کار با شناسایی علل ریشه ای و تخصیص منابع به حداکثر رساندن درآمد.

گواهی پزشکی billers لذت بردن از یک موقعیت خوب در بازار است. مشغول به کار در این زمینه نیاز به نگه داشتن خود را تا به روز در دانش خود را از قوانین و مقررات ما در صنعت بهداشت و درمان و همچنین آگاهی از برنامه های مختلف است که ارائه شده توسط شرکت های بیمه. شرکت های بیمه باید انواع مختلفی از طرح ها و ارائه دهندگان قبول این طرح با موافقت با قرارداد بیمه.
اهمیت کار تحقیقاتی در زمینه حسابداری و مدیریت پزشکی نمی تواند نادیده گرفته به عنوان زمینه بسیار گسترده است. پس از ایالات متحده بهداشت و درمان است که به سرعت در حال رشد است; بنابراین یکی باید نگه دارید تا به تاریخ دانش از تمام تغییرات در این صنعت است.

نتيجهگيری:

بهداشت و درمان در حال رشد است و اثبات رکود اقتصادی صنعت و وجود فرصت های بزرگ برای billers پزشکی در این زمینه است. متخصصان مراقبت های بهداشتی نیاز به خدمات پزشکی از billers برای ساده کردن روند صدور صورت حساب و کاهش صورتحساب های پزشکی خطاهای اما نیاز به آموزش کامل و تخصص در این زمینه است.

[ad_2]