آغاز آموزش مجازی اجباری در دانشگاه بوعلی همدان

[ad_1]

برنامه ریزی صورت گرفته برای روند مجازی دروس تئوری به مدت یک ماه است اما روند حضور اساتید برای ضبط دروس خود به صورت دورکاری و مجازی تا ۲۳ فرودین ماه خواهد بود.

[ad_2]

Source link