از آمار مبهم تولید کیسه های پلاستیکی در تهران تا «اپیدمی پلاستیک»

[ad_1] دنیای صنعتی و مدرن با ابزار و وسایل خاصی که به زندگی تک تک مردم آورده است، تعریف می شود. گاه استفاده از آن وسایل آن قدر در زیست…

ادامه مطلب