۲۵درصد گلخانه‌های کشور در استان تهران است/تولیدیک میلیون تن محصول

[ad_1] مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد؛ تهران- مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه ۲۵ درصد گلخانه‌های ایران در استان تهران قرار دارد گفت: سالیانه یک…

ادامه مطلب