کرونا؛ بیکاریِ باربران مرزی و دستِ بسته‌ی دولت

[ad_1] کارگران در شهرهای مرزی هم کار خود را از دست داده‌اند و هم از بیمه‌های اجتماعی محروم هستند. آنها برای عادی شدن شرایط لحظه‌شماری می‌کنند، چون بسته‌های حمایتی عملا…

ادامه مطلب