جولان سودجویان رفع سوء اثر چک های برگشتی در سکوت دستگاه قضا و شبکه بانکی

[ad_1] بسیاری از بانکها به بهانه عدم ابلاغ دستورالعمل حساب جاری جدید، از انجام تکالیف ماده 5 مکرر یعنی اعمال محرومیت برای دارندگان چک برگشتی خودداری می کنند شاید شما…

ادامه مطلب