جهان پساکرونا چگونه است؟

[ad_1] به گزارش عصر ایران؛ دکتر محمد علی محمدی قره­قانی استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، ابتدا با اشاره به تبعات اقتصادی بحران کرونا،…

ادامه مطلب