کیفیت هوای تهران قابل قبول است

[ad_1] شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. به گزارش فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر…

ادامه مطلب