اولین چاه از طرح ۲۸ مخزن نفتی، تولیدی شد

[ad_1] مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تولیدی شدن اولین چاه حفاری شده در طرح نگهداشت و افزایش توان تولید موسوم به…

ادامه مطلب