شناسایی ۴۰ کانون پرخطر ناشی از انباشت مواد شیمیایی در قزوین

[ad_1] مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: ۴۰ کانون پرخطر ناشی از انباشت مواد شیمیایی در سطح قزوین مورد شناسایی قرار گرفته که باید در اسرع وقت به خارج از…

ادامه مطلب