خدا، ترامپ را لعنت کند /کار دولت بدون حمایت رهبری، سخت خواهد شد

[ad_1] تجربه شخصی من این است که مخالف، نیروی خیلی خوبی است. در دوره‌ای که جوان بودم و استاندار کرمان شدم، قاطعانه می‌گویم خدمتی که مخالفانم به من کردند، دوستانم…

ادامه مطلب