اگر متوسلیان برگردد…

[ad_1] فکر کنید احمد متوسلیان بخواهد برای دوران بعد از اسارت‌اش در تهران یا هر شهری که دلش خواست یک خانه بخرد یا رهن کند. با دیدن قیمت‌ها چه واکنشی…

ادامه مطلب