متوسط قیمت یک متر زمین در تهران ۲۵ میلیون تومان شد

[ad_1] بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین در تهران تهران در بهار امسال ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بود که نسبت به فصل…

ادامه مطلب