آغاز آموزش مجازی اجباری در دانشگاه بوعلی همدان

[ad_1] برنامه ریزی صورت گرفته برای روند مجازی دروس تئوری به مدت یک ماه است اما روند حضور اساتید برای ضبط دروس خود به صورت دورکاری و مجازی تا ۲۳…

ادامه مطلب