۴۰ درصد پرونده‌های معوق در کمتر از دو ماه تعیین تکلیف شد

[ad_1] رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد: بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: موجودی پرونده های معوق دادگستری هرمزگان در کمتر از دوماه، ۱۱ هزار و ۳۵عدد کاهش یافته…

ادامه مطلب