مهلت کرونایی پرداخت قبوض تمام شد

[ad_1] مشترکین باید به موعد پرداخت درج شده در صورتحساب توجه کنند و نسبت به تسویه اقدام کنند، قطعا در صورت عدم پرداخت، اخطار دریافت می‌کنند و چنانچه رعایت نشود…

ادامه مطلب