مالیات بر ارزش افزوده، زنجیر پای صادرکنندگان

[ad_1] رییس کمیسیون صادارت غیرنفتی اتاق بازرگانی اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت؛ به محض اینکه صادراتی اتفاق می‌افتد در همان‌جا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده…

ادامه مطلب