دستگاه های صنعتی و آشنایی با آن ها

[ad_1] شیر پروانه ای شیر پروانه‌ای گونه‌ای از شیرهای صنعتی است که به جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده می‌ شود. این شیرها معمولا از یک دیسک دایره‌ای…

ادامه مطلب