کرونا جان 2 کودک شیرخوارگاه اصفهان را گرفت

[ad_1] مدیر اداره بهزیستی شهرستان اصفهان گفت: ویروس کرونا جان 2 کودک را در شیرخوارگاه بهزیستی اصفهان گرفت. به گزارش ایلنا، مدیر اداره بهزیستی شهرستان اصفهان ضمن تایید این خبر…

ادامه مطلب