چند کیلومتر مترو در ۳ سال گذشته ساخته شده است؟

[ad_1] فارس نوشت: 3 سال پیش زمانی که پنجمین دوره مدیریت شهری فعالیت خود را آغاز کرد، بسیاری از آنها به عملکرد مدیران قبلی منتقد بودند و می گفتند خیلی…

ادامه مطلب