«مجلس انقلابی»، «نظارت» را با سازمان اوقاف کلید بزند

[ad_1] می توان از نمایندگان مجلس خواست اگر سازمان اوقاف واقعا زیر نظر وزارت ارشاد است از این منظر وارد شوند و اگر هم عملا نیست قانونی تصویب کنند و…

ادامه مطلب