بیماری زنگ نواری گندم و جو را بیشتر بشناسید

[ad_1] مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: قطع آبیاری در زمان مشاهده اولین علائم بیماری زنگ زرد یا زنگ نواری گندم و جو و استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل از…

ادامه مطلب