بایدها و نبایدهایی در زمان رسیدگی به یک زخم

[ad_1] از مالیدن زخم و خارج کردن اشیا خارجی مانند شیشه، چوب یا فلز از آن پرهیز کنید. اگر این اشیا خارجی بزرگ هستند ممکن است مانعی در برابر خونریزی…

ادامه مطلب