زباله سوزی، آتشی بر جان محیط زیست

[ad_1] سوزاندن برخی از پسماندها و زباله ها، نه تنها سبب آلودگی هوا می‌شود بلکه آتشی برافروخته به جان محیط زیست و طبیعت است که خسارت های جبران ناپذیری را…

ادامه مطلب