روند نزولی کرونا در روستاهای قزوین

[ad_1] روند نزولی ویروس کرونا با توجه به محروم بودن بسیاری از نقاط روستایی استان قزوین و کمبود مراکز بهداشتی در آنها، قابل توجه است. اکرم نجفی، مدیرکل امور روستایی…

ادامه مطلب