با جان و مال خود، دست جنایتکارن داخلى وخارجى راکوتاه کنید

[ad_1] شهید «هاشم خداشناس»: شهید «هاشم خداشناس» در وصیت نامه خود خطاب به مردم میگوید دست از اسلام برندارید و تا پاى جان ومال، دست این جنایتهای داخلى وخارجى راکوتاه…

ادامه مطلب