برچسب: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پرداخت مطالبات کادر درمانی جرو اولویت‌ها است

[ad_1] رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان: زنجان-رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان تاکید کرد: یکی از اولویت‌های این دانشگاه در شرایط کنونی جامعه، تلاش برای پرداخت مطالبات پرستاران و کادر درمانی…

ادامه مطلب