نامه سرگشاده دانشمندان آمریکا علیه ترامپ

[ad_1] بیش از ۱۲۰۰ تن از اعضای آکادمی ملی علوم آمریکا بی اعتبار کردن تجربیات علمی از سوی ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه…

ادامه مطلب