کرونا و یادآوری مسئولیت دولت در به بهشت بردن شهروندان!

[ad_1] نوشتاری از علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه بی‌شک دولت در قبال موضوعاتی که جنبه عمومی پیدا می‌کند مسئول است. این امر تا آنجا پذیرفته شده که در…

ادامه مطلب