اکنون دغدغه اصلی‌ مقابله با کروناست نه آلودگی هوا

[ad_1] معاون کل وزارت بهداشت درباره اجرای طرح ترافیک در پایتخت، با بیان اینکه اکنون اولویت اصلی مقابله با کروناست، گفت: اگر ببینیم با اجرای طرح ترافیک، حتی دو درصد…

ادامه مطلب