جزییات بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

[ad_1] مکالمات خلبانان و کروی پروازی تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار ضبظ شده و پس از آن FDR و CVR از کار افتاده است. رییس سازمان هواپیمایی کشوری در…

ادامه مطلب