وقتی توئیتر فیلتر است چگونه نمایندگان مجلس تند تند توئیت می‌کنند؟

[ad_1] نماینده چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقندی، گفت: وقتی توئیتر فیلتر است چگونه نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رئیسه تند تند توئیت می‌کنند؟ مشروح گفتگوی «معین‌الدین سعیدی»، با خبرگزاری…

ادامه مطلب