خدمات غیرحضوری به بیمه شدگان تامین اجتماعی ایلام ادامه دارد

[ad_1] مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام: ایلام-مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام با اشاره به اینکه خدمات غیرحضوری به بیمه شدگان تامین اجتماعی ایلام ادامه دارد، گفت: ۱۳ فعالیت سازمان تامین…

ادامه مطلب