بخش «براکی‌تراپی» بیمارستان مرحوم یثربی کاشان راه‌اندازی شد

[ad_1] رئیس بیمارستان آیت الله یثربی کاشان: کاشان -رئیس بیمارستان مرحوم آیت الله یثربی کاشان از افتتاح و راه‌اندازی بخش «براکی‌تراپی» این بیمارستان خبر داد. مصطفی سروی زاده در گفت…

ادامه مطلب