بازگشایی پاساژها به منزله اتمام کرونا نیست

[ad_1] استاندار اردبیل: ایسنا/اردبیل استاندار اردبیل گفت: فعالیت مجدد پاساژها و اماکن سرپوشیده با به منزله پایان شیوع کرونا نیست همچنان باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم. اکبر بهنامجو…

ادامه مطلب