ایجاد سامانه پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی ناشی ازبحران کرونا

[ad_1] مدیرکل بهزیستی استان زنجان خبرداد: زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان از فعالیت سامانه خود ارزیابی وضعیت روان شناختی با هدف غربال گری سیستماتیک افراد با مشکلات استرس، اضطراب و افسردگی…

ادامه مطلب