ماه: ژوئن 2020

باور کنید کرونا می‌تواند ظرف 3 روز آدم را از پا درآورد

باور کنید کرونا می‌تواند ظرف 3 روز آدم را از پا درآورد

[ad_1] رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بیمارستان‌ها در زمینه بستری بیماران کرونا را تشریح کرد و گفت: با افزایش تعداد بیماران کرونا، طبعا…

ادامه مطلب